İndirim!
isg-soru-bankasi
Kapakiş güvenliği uzmanlığı soru bankasıiş güvenliği uzmanlığı konulara göre sorulariş güvenliği sınavı soru dağılımıiş güvenliği uzmanlığı test kitabı

iSG SORU BANKASI

50 TL

Şu Anda Stokta Yok

 

 

YENİ BASKISINI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

 

YENİ BASKI !

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavına hazırlık
 • Son değişikliklere göre düzenlenmiş.
 • Özgün deneme sınavları.
 • Çıkmış sorular.
 • Tam 5280 soru.
 • Çek kopart testler.

[/sticky]

Stokta Yok

Ürün Açıklaması

18 AĞUSTOS VE SONRASI SINAVA GİRECEK ARKADAŞLARIN DİKKATİNE..

 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ARASINDAKİ FARK VE SINAV MÜFREDATI HAKKINDA.

4857 Sayılı kanun amacı: Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

6331 sayılı kanun amacı: Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir

4857 sayılı kanun; çalışma süreleri, mesailer, yıllık izinler, haftalık tatiller, yıllık tatilleri, iş akidlerini, gece çalışmalarını, fesih şartları gibi durumları içerirken

6331 sayılı kanun; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gerekenleri belirler

Her iki kanun birbirinden bağımsız içerikler içerirken; birliktede çalışma yaşamı koşullarını düzenlerler

Kanunların amaçlarına baktığınız zaman içerik olarak çok farklılar. Yeni Kanunla birlikte değişikler neler?

 

4857 sayılı kanun, 6331 sayılı kanun çıkmadan önce 77. Madde İle 89. Madde arasındaki maddeler İş sağlığı ve iş güvenliğinden söz ederdi. 6331 sayılı kanun çıktıktan sonra bu maddeler yürürlükten kalkıp değişikliğe uğrayarak 6331 sayılı kanuna dâhil edildi.

4857 sayılı kanunda iş sağlığı ve güvenliği; Sanayiden sayılan işler, En az 50 işçi bulunduran ve 6 aydan uzun süren işlerde uygulanırdı.

6331 sayılı kanunda ise sanayi, işçi ve 6 aylık süre kalkarak; yerine tüm işletmeler, çalışan ve süreli süresiz işler kavramı getirildi. Yani 6331 sayılı kanun kademeli olarak yürürlüğe girerken; 50’nin üstünde çalışanı olan işletmeler hemen, 50’nin altında çalışanı olan Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işletmeler 30 Haziran 2013 tarihinde, 50’nin altında çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işletmeler ve kamu kurum ve kuruluşlarında ise 30 Haziran 2014 itibari ile yürürlüğe girmiş olacak.

Yeni kanun birçok işletmede İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Sağlık personeli zorunluluğu getirdiği için ve piyasadaki İş Güvenliği Uzman ve İşyeri Hekimi sayısının yetersiz olmasından dolayı, mevcut 4857 sayılı kanuna bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetmeliklerinde yetersiz olmasından kaynaklanan sorunlar 6331 sayılı kanun ve yönetmeliklerinde giderilmeye çalışılmaktadır.

 

Ayrıca risk değerlendirmelere çeşitli yönetmeliklerde atıflar var iken yeni ‘İşyerlerinde Risk değerlenme yönetmeliğinde’ risk değerlendirme konusunda yapılacaklar bir çatı altına toplanmıştır.

6331 sayılı kanun çıktığından beri geçen süre zarfında;

 

 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmelik

 

Yönetmeliklerinde bir takım değişiklikler yapılarak 4857 sayılı kanundan 6331 sayılı kanuna geçişleri sağlanmıştır. Bu değişikliklerde en önemli olanları İş güvenliği Uzmanlarının Çalışma sürelerinde değişiklik olmuştur. Bununla birlikte birçok madde aynı kalmakla birlik ufak eklentilerde sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile de OSGB ve İSGB lerin işleyişlerinde bir takım değişiklikler gerçekleşti.

Ayrıca yeni kanunla birlikte 4857 sayılı kanunda olmayan yeni yönetmeliklerde çıkmıştır. Bunlar

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmeliği

4857 sayılı kanundan değişikliklere uğrayarak 6331 sayılı kanuna bağlanan yönetmelikler

 

 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
 • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmelik

Değişen ve yeni çıkan yönetmeliklerin dışında diğer yönetmeliklerde de değişiklikler olacaktır ve şuan taslakları bakanlık tarafından sosyal taraflara sunulmuş durumda..

TÜM BU OLANLARI BİRLEŞTİRDİĞİNİZ ZAMAN 18 AĞUSTOS MÜFREDATI

 

18 Ağustos 2013 sınavı müfredatı ile ilgili açıklama Genel Müdürlük tarafından yapılmıştır. Duyuruda açıkça belirtildiği üzere 18 Ağustos 2013 tarihinde yapılacak olan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yürürlükte olan mevzuattan yapılacaktır.

 

Şöyle ki, Yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler sınav konularına dâhil edilmiştir. Buda şu anlama gelir yeni çıkan bir yönetmeliğin eskisi iptal edileceğinden sizler sınava çalışırken ilgili yönetmeliğin son ve yürürlükte olan halinde çalışmalısınız. Örneğin İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin eski hali değil yayımlanmış son hali sizlerin sınav sorularına dâhil edilecektir. Özellikle 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu sınava dâhil edilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Eğitim Kurumlarına yapılan açıklamaya göre İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı 1 Temmuz 2013 tarihinde açıklanacaktır.

Duyuruya bakıldığı zaman hem 4857 sayılı kanun hem de 6331 sayılı kanundan sorumlusunuz.

Yani 6331 sayılı kanuna bağlı yeni ve değişikliklere uğramış yönetmeliklerden ve 4857 sayılı kanunda hala yürürlükte devam eden yönetmeliklerinden sorumlusunuz

Neden?

 

4857 sayılı kanun; çalışma süreleri, mesailer, yıllık izinler, haftalık tatiller, yıllık tatilleri, iş sözleşmelerini, gece çalışmalarını, fesih şartları gibi durumları içerdiği için

 

6331 sayılı kanun; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gerekenleri belirlediği için

 

Her ikisi de sınav içeriğindedir.

ÖZETLE

Ortalıkta dolaşan söylentiler göz önüne alındığında 6331 sayılı kanunla tüm mevzuatın değiştirilerek farklı kavram, görev, yetki sorumluluklar tamamen yok edilmiş yerine eskisiyle hiç ilgisi alakası olmayan yenilikler getirilmiş gibi bir karışık durum yaratılıyor.

 

SINAVA HAZIRLIK AŞAMASINDA YAPMANIZ GEREKENLER.

4857 sayılı kanun ve kanuna bağlı yürürlükte olan yönetmelikleri ve 6331 sayılı kanun, kanuna bağlanmış (4857 sayılı kanundan geçirilmiş) yönetmelikler ve yeni oluşturulan (sıfırdan oluşturulmuş) yönetmeliklere çalışacaksınız. Tabi bununla birlikte yasal mevzuatta yer almayan konulara da bakmanız gerekmektedir.

 

Olayı karışık kılan ise bazı yönetmeliklerin 4857 sayılı kanuna bazılarının ise 6331 sayılı kanuna bağlı olmasından kaynaklanıyor

 

İSG SORU BANKASI KİTABIMIZDA İSE

İş güvenliği uzmanların çalışma şartları ve süreleri, risk değerlendirme süreleri gibi konular ve Ağır ve Tehlikeli işler yönetmeliğinin yürürlükten kalkmasıyla birlikte yaklaşık 100 kadar soru yeni mevzuatla birlikte kapsam dışında kalmıştır. Bu sorular sizlere bir şekilde kitapla birlikte sunulacaktır.

kitap toplam 530 sayfadan oluşmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında bulunan toplam 49 konu teker teker ayrılıp ilgili konularla alakalı sorular test mantığı ile oluşturulmuştur. Her konunun sınavda çıkma potansiyeli belirlenmiş ve sayısal olarak tespit edilmiştir. Bu sorulara ek olarak geçmiş yıllarda yapılan 8 adet uzmanlık sınavı soruları da bulunmaktadır. Konu konu ayırarak bizlerin hazırladığı sorularla geçmiş yıllarda çıkan soruları kıyaslama şansına ulaşıp özgün, daha önce hiç çıkmamış soruları çözerek sınavı geçebilir, daha başarılı olabilirsiniz Kitapta Terminoloji ve Teknik Terimler sözlüğü bulunmaktadır. Karşılaştığınız teknik kelimelerin tanımına ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak terminolojiye hakim olup İş Güvenliği Uzmanlığı alanına bir adım ileriden başlayabilirsiniz. Kitapta belirtilen konular haricinde yönetmelikler ile ilgili yol gösterici bilgilere ve Kişisel Koruyucu Donanımlarında En Standartları listesine de kitaptan ulaşabilirsiniz. Bu alanda sınırlı kaynakların bulunmasından dolayı siz değerli uzman adayları için geçmiş yıllarda çıkan soruların yanında özgün, kaliteli ve hiç çıkmamış soruları sunarak bu alanda yetişecek uzmanların daha nitelikli olmasına katkı sunmayı amaçlamaktayız Ürün İnceleme Videosu

4.25 5 üzerinden

8 reviews for iSG SORU BANKASI

 1. 5 5 üzerinden

  :

  Kimya mühendisiyim 21 Ekimde bende sınava gireceğim, satın alma konusunda teredütlerim vardı ama bunların yersiz olduğunu kitabın bir gün sonra elime ulatığında anladım. Şimdi bu kaynaktan soruları çözüyorum. Umarım sınavda da başarılı olurum ve belgemi alırım. Teşekkürler.

 2. 5 5 üzerinden

  (Doğrulanmış Kullanıcı):

  21 EKİM 2012 İSG sınavını kazandım. bu soru bankasındaki soruları çözdüm. soru kitapçığı çok iyi hazırlanmış sorular gayet güzel yararlanmak isteyenlerin almasını tavsiye ederim. hazırlayanlar teşekkürler.

 3. 5 5 üzerinden

  (Doğrulanmış Kullanıcı):

  kitap gerçekten çok faydalı. gönderen halil kütük bey de yardımlarını eksik etmediği için gerçekten çok teşekkür ederim kendlerine. hem kendim hem de arkadaşıma aldık. bütün arkadaşlara sınavların da başarılar

 4. 5 5 üzerinden

  (Doğrulanmış Kullanıcı):

  18 mayıs iş güvenliği uzmanlığı sınavında 65 puan alarak sınavı geçemedim. Nasıl geçerim diye araştırma yaparken isg soru bankası ile karşılaştım. Siparişi verdim ve diğer gün elimde oldu. Kitabı incelediğimde hazırlanan soruların içinde girmiş olduğum sınavdaki sorulara nerdeyse birebir benzeyen çok soru gördüm. önce almadığıma çok pişman oldum. herkese tavsiye ederim. Emeği geçen herkesin eline sağlık…

 5. 1 5 üzerinden

  :

  bu kitap kasım 2013 sınavı için uygunmudur acaba güncel düzenlemeler yapılmışmıdır?

 6. 5 5 üzerinden

  (Doğrulanmış Kullanıcı):

  6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununu içermektedir.

 7. 3 5 üzerinden

  :

  Merhaba kitap aralık 2013 sınavı için b ve a sınıfı sınavlara uygunmudur ?

 8. 5 5 üzerinden

  (Doğrulanmış Kullanıcı):

  Bu kitabın basım tarihi nisan ayında yapılmıştır. Yeni baskısını aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz. Bende B ve A sınavına gireceğim ve buna çalışıyorum.

  http://isguvenligisorulari.com/magaza/ozet-konu-anlatimli-isg-soru-bankasi

Yorum Yap

Yorum Yap

*